Visa giám hộ Úc: Tin cần biết cho ba mẹ du học sinh dưới 18 tuổi

Visa giám hộ Úc: Tin cần biết cho ba mẹ du học sinh dưới 18 tuổi

Visa giám hộ cho phép ba mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh cùng sang Úc với học sinh để chăm sóc và giám hộ cho học sinh. Quyền lợi Người giữ visa giám hộ được phép sinh sống tại Úc trong suốt thời gian visa có hiệu lực, thường visa giám…

Những điều cần biết về Visa Dependant khi du học Úc mang theo gia đình

Những điều cần biết về Visa Dependant khi du học Úc mang theo gia đình

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VISA PHỤ THUỘC Khi bạn đi học bạn có thể mang gia đình mình theo cùng mình bao gồm cả vợ/chồng và con cái. Gia đình bạn sẽ phải nộp visa theo diện phụ thuộc, visa dependant của gia đình sẽ phụ thuộc vào visa của bạn nên hầu như…