Chương trình tú tài quốc tế IB

Chương trình tú tài quốc tế IB

Song song với chương trình trung học phổ thông bình thường, còn có một chương trình phổ thông thi lấy bằng Tú tài Quốc tế IB do Tổ chức IBO cấp bằng.

Chương trình này mở rộng cánh cửa để vào các trường đại học hàng đầu thế giới ở Mỹ, Úc và Canada. Bạn đã bao giờ nghe nói đến chương trình này chưa? Chương trình Tú tài Quốc tế IB? Học chương trình Tú tài Quốc tế IB gồm những môn gì? Học IB có lợi ích gì? Có nên đi du học chương trình này không?

Tất cả những câu hỏi trên sẽ được Du học Green Visa giải đáp trong bài viết này. Bắt đầu!

Chương trình tú tài quốc tế IB là gì? 

Chương trình tú tài quốc tế IB, hay tên tiếng Anh International Baccalaureate, là chương trình học cấp bằng tú tài quốc tế do Tổ chức Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Organization, viết tắt IBO) khởi xướng từ năm 1968 tại Thụy Sĩ.

Hiện nay chương trình tú tài quốc tế IB được sử dụng giảng dạy rộng rãi trên toàn thế giới. Hiện có trên 5.000 trường trên khắp thế giới giảng dạy chương trình IB.

IB có 4 chương trình:

 • Primary Years Programme (PYP): Chương trình dành cho học sinh 3 – 12 tuổi, khởi đầu từ năm 1994.
 • Middle Years Programme (MYP): Chương trình dành cho học sinh từ 11-16 tuổi, khởi đầu từ năm 1997.
 • Diploma Programme (DP): Cấp bậc cao nhất của IB dành cho học sinh độ tuổi từ 16 đến 19, khởi đầu từ năm 1968.
 • Career-related Programme (CP): Tương tự như DP, nhưng CP kết hợp giữa kiến thức trường học và kiến thức nghề nghiệp. Trang bị kiến thức cho học sinh để theo đuổi chương trình giáo dục chuyên sâu hoặc bước vào con đường nghề nghiệp ngay tức thì. Chương trình CP khởi đầu từ năm 2012.

Trong số các chương trình IB thì học sinh quan tâm nhiều nhất đến chương trình IB Diploma Programme, trung học 2 năm trong độ tuổi từ 16 – 19 được giảng dạy phổ biến ở Bắc Mỹ và châu Âu.

Chương trình tú tài quốc tế IB được nhiều trường đại học trên thế giới đánh giá cao, được sử dụng làm đầu vào tuyển sinh bậc đại học. 

Logo của IB Diploma Programme

Chương trình IB Diploma Programme là gì?

Chương trình IB Diploma Programme (DP) được các trường đại học trên thế giới đánh giá cao. DP mang tính thử thách học thuật chuẩn bị cho học sinh vào các trường đại học sau này. Hiện có hơn 3.400 trường ở 157 quốc gia trên thế giới cung cấp chương trình đào tạo IB Diploma Programme.

Chương trình IB Diploma Programme nhấn mạnh về kiến thức sâu và rộng, kết hợp giữa: 

–  Các môn học trong 6 nhóm môn học ở tất cả các lĩnh vực.

– Thành phần lõi bao gồm các môn học:

 • Lý thuyết nhận thức (theory of knowledge, TOK)
 • Các hoạt động ngoại khóa (creativity, activity, service, CAS)
 • Bài luận mở rộng 4.000 từ (Extended essay, EE)

Chương trình tú tài quốc tế được thiết kế với kết cấu các môn học và giáo trình được nhiều trường đại học trên thế giới công nhận và đánh giá cao, đặc biệt ở Mỹ và châu Âu.

Nhóm môn học chương trình tú tài quốc tế IB

Chương trình tú tài quốc tế IB Diploma Programme gồm 6 nhóm môn học được dạy ở hai cấp bậc: Cơ bản (Standard level, SL) và Nâng cao (Higher level, HL). Cả hai bậc đều gồm một khung vấn đề giống nhau. Học sinh được quyền tự chọn cấp bậc để học. 

Nhóm 1 – Studies in language and literature: Ngôn ngữ và văn học

 • Language A: literature—55 languages offered: Ngôn ngữ A: văn học – 55 ngôn ngữ
 • Language A: language and literature—17 languages offered: Ngôn ngữ A: ngôn ngữ và văn học – 17 ngôn ngữ
 • Literature and performance (SL only)—3 languages offered: Văn học và trình diễn (Cấp độ tiêu chuẩn)

Nhóm 2 – Language acquisition: Tiếp thu ngôn ngữ

 • Language B—23 languages offered: Ngôn ngữ B – 23 ngôn ngữ
 • Language ab initio (SL only)—12 languages offered: Ngôn ngữ vỡ lòng –  12 ngôn ngữ
 • Classical languages—2 languages offered: Ngôn ngữ cổ điển – 2 ngôn ngữ

Nhóm 3 – Individuals and societies: Cá nhân và xã hội

 • Business management: Quản trị kinh doanh
 • Economics: Kinh tế
 • Environmental systems and societies (SL only): Hệ thống môi trường và xã hội (Cấp độ tiêu chuẩn)
 • Geography: Địa lý
 • Global politics: Chính trị toàn cầu
 • History: Lịch sử
 • Information technology in a global society: Công nghệ thông tin trong thời đại toàn cầu
 • Philosophy: Triết học
 • Psychology: Tâm lý học
 • Social and cultural anthropology: Nhân chủng học văn hóa và xã hội
 • World religions (SL only): Tôn giáo thế giới (Cấp độ tiêu chuẩn)

Nhóm 4 – Sciences: Khoa học

 • Biology: Sinh
 • Chemistry: Hóa
 • Computer science: Khoa học máy tính
 • Design technology: Kỹ thuật thiết kế
 • Environmental systems and societies (SL only): Hệ thống môi trường và xã hội (cấp độ tiêu chuẩn)
 • Physics: Vật lý
 • Sports, exercise and health science (SL only): Thể dục, thể thao và khoa học sức khỏe (Cấp độ tiêu chuẩn)

Nhóm 5 – Mathematics: Toán học

 • Further mathematics HL: Toán học chuyên sâu nâng cao
 • Mathematical studies SL: Nghiên cứu toán học tiêu chuẩn
 • Mathematics SL: Toán học tiêu chuẩn
 • Mathematics HL: Toán học nâng cao

Nhóm 6 – The arts: Nghệ thuật

 • Dance: Khiêu vũ
 • Film: Làm phim
 • Literature and performance (also studies in language and literature subject group) 
 • Music: Âm nhạc
 • Theatre: Kịch
 • Visual arts: Nghệ thuật tạo hình

Học sinh phải chọn 6 môn học, trong đó 5 môn học đầu tiên phải đến từ 5 nhóm đầu tiên trong các nhóm kể trên. Tổ chức IB trực tiếp đánh giá học lực của học sinh trong các môn học chủ yếu bằng các kỳ thi. Điểm số trong năm chỉ chiếm 20% – 30%.

Thành phần lõi IB Diploma Programme

Extended essays (EE): Bài luận mở rộng

Bài luận mở rộng dài tối đa 4.000 từ về một chủ đề liên quan tới môn học. Bài luận yêu cầu học sinh tham gia nghiên cứu độc lập về một trong những đề tài của các môn học Diploma Programme. Học sinh được tập trung vào các chủ đề mang tính toàn cầu. Trung bình học sinh cần 40 giờ để hoàn thành bài EE. Nộp bài EE vào cuối năm 2.

Theory of knowledge (TOK): Lý thuyết nhận thức

Lý thuyết nhận thức (TOK) phát triển một cách tiếp cận mạch lạc để học tập thống nhất các ngành học. Trong khóa học về tư duy phê phán này, sinh viên tìm hiểu bản chất của việc nhận biết và đào sâu sự hiểu biết của họ về kiến ​​thức như một công trình của con người.

Môn này bắt buộc trong chương trình IB Diploma Programme, được dạy vào năm thứ 1 hoặc thứ 2. 

Creativity, activity, service (CAS): Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa (CAS) giúp sinh viên phát triển bản sắc riêng của bản thân theo nguyên tắc sứ mệnh của IB và người học IB. CAS bổ sung cho chương trình học tập tạo cơ hội cho học sinh tự quyết, hợp tác và vui vẻ. 

Ba yếu tố của CAS là sáng tạo (khám phá và mở rộng ý tưởng từ ý tưởng ban đầu hoặc hoàn thiện sản phẩm), hoạt động (nỗ lực thể chất duy trì lối sống lành mạnh) và dịch vụ (tham gia hợp tác và đối ứng với nhu cầu cộng đồng). Trong 2 năm theo học IB, học sinh cần phải tham gia 4 dự án CAS mỗi năm.

Điều kiện tốt nghiệp IB

Có 2 đợt thi IB trong một năm: Tháng 5 và tháng 11

Thang điểm IB

 • Điểm tối đa mỗi môn học IB, gồm điểm thi và điểm trong năm là 7. Điểm trong năm chiếm 20% – 30%. Như vậy 6 môn học là 42
 • Tổng điểm tối đa Bài luận mở rộng (EE) và Lý thuyết nhận thức (TOK) là 3
 • Như vậy tổng điểm tốt nghiệp cao nhất có thể là 45

Để công nhận tốt nghiệp học sinh cần đạt tối thiểu 24 điểm, với tổng điểm 3 môn nâng cao ít nhất 12 điểm. Nếu học sinh bị điểm E cho Lý thuyết nhận thức (TOK) hoặc Bài luận mở rộng (EE) thì học sinh chỉ có thể đậu IB khi tổng điểm đạt ít nhất 28 điểm.

Các yêu cầu khác để nhận được IB là học sinh phải hoàn thành Bài luận mở rộng (EE), Lý thuyết nhận thức (TOK), tối thiểu 150 giờ Hoạt động ngoại khóa (CAS) và hoàn tất 8 dự án CAS trong 2 năm học IB. 

Chương trình tú tài quốc tế IB
Thành phần môn học chương trình tú tài quốc tế IB

Học chương trình tú tài quốc tế IB có lợi ích gì?

Mục đích của IB là đào tạo những người có đầu ốc quốc tế, những cá nhân nhận ra vì nhân loại chung, cùng nhau bảo vệ hành tính và tạo ra một thế giới tốt đẹp và hòa bình hơn. IB nuôi dưỡng sự tò mò, phát triển kỹ năng học tập và nghiên cứu. 

Chân dung của học sinh có bằng tú tài quốc tế được IBO miêu tả như sau: Là người có một loạt các năng lực và trách nhiệm vượt xa thành công trong học tập. Cam kết giúp tất cả các thành viên trong cộng đồng nhà trường học cách tôn trọng bản thân, những người khác và thế giới xung quanh.

Mỗi chương trình học IB đều cam kết phát triển học sinh trở thành: 

 • Người ham học hỏi
 • Có kiến thức
 • Người suy nghĩ
 • Giao tiếp
 • Nguyên tắc
 • Cởi mở
 • Chăm sóc
 • Người chấp nhận rủi ro
 • Cân bằng
 • Phản xạ

IB Diploma Programme trở thành tiêu chuẩn đầu vào các trường đại học top đầu các nước.

Học chương trình tú tài quốc tế IB ở Việt Nam?

Ở Việt Nam, chương trình tú tài quốc tế IB được giảng dạy phổ biến ở các trường quốc tế. Các trường này tập trung ở 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Tp.HCM.

Tên trường PYP MYP DP
Trường Quốc tế Mỹ (American International School Vietnam, AISVN)
Trường Quốc tế Úc (Australian International School)
Trường Quốc tế British International School Hà Nội (British International School, Hanoi)
Trường Quốc tế British International School (British International School, HCM City)
Trường Quốc tế Canada (Canadian International School – Vietnam)
Trường Quốc tế Châu Âu (European International School)
Trường Quốc tế Hà Nội (Hanoi International School Co., Ltd)
Trường Quốc tế Việt Nam (International School of Vietnam)
Trường Quốc tế Tp.HCM (International School, Ho Chi Minh City)
Trường Quốc tế Renaissance (Renaissance International School Saigon)
Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (Saigon South International School)
Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc Hà Nội (United Nations International School of Hanoi)
Hệ thống Trường Quốc tế Tây Úc (Western Australian Primary and High School)

Du học chương trình tú tài quốc tế IB ở Mỹ, Canada, Úc

Du học bậc trung học phổ thông ở các nước có nền giáo dục phát triển là một trong những cách để được học chương trình tú tài quốc tế IB.

Học sinh Việt Nam có thể lựa chọn đến các quốc gia nói tiếng Anh như Mỹ, Canada và Úc. Khi du học chương trình này các em có điều kiện được tiếp cận sớm với cơ sở vật chất giáo dục hiện đại. Từ đó cánh cửa vào những trường đại học top đầu thế giới mở rộng hơn.

Rất nhiều trường đại học nằm trong top 100 thế giới dùng Tú tài quốc tế IB làm công cụ đánh giá năng lực học sinh đầu vào bậc đại học. Đặc biệt khi học sinh đạt điểm cao từ 5 – 7 điểm mỗi môn học còn có chính sách thưởng tín chỉ.

Theo tổ chức IBO hiện nay có hơn 3.400 trường ở 157 quốc gia cung cấp chương trình đào tạo IB Diploma Programme trên toàn thế giới.

https://www.youtube.com/watch?v=U04X4bHMDd4

Hỏi đáp về chương trình tú tài quốc tế IB

Bằng tú tài quốc tế là gì?

Bằng tú tài quốc tế IB do tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) cấp bằng. Bằng IB chương trình phổ thông trung học được sử dụng như một công cụ đánh giá đầu vào tại những trường đại học hàng đầu thế giới.

Điểm tú tài quốc tế tối đa bao nhiêu?

Điểm tối đa mỗi môn học 7 điểm. Với 6 môn học sinh có thể đạt tối đã 42 điểm. Tổng điểm bài luận (EE) và lý thuyết nhận thức (TOK) 3 điểm. Điểm tối đa tú tài quốc tế 45 điểm.

Tú tài quốc tế tại Việt Nam

Học sinh Việt Nam có thể theo học chương trình tú tài quốc tế tài những trường

Kỳ thi tú tài quốc tế diễn ra tháng mấy?

Kỳ thi tú tài quốc tế diễn ra vào tháng 5 và tháng 11 hằng năm.

Ý kiến giảng viên và học sinh về chương trình tú tài quốc tế IB

Đây là giáo dục nền tảng hiệu quả nhất để bảo đảm cho việc học đại học thành công

Jonathan Burdick, Giám đốc tuyển sinh, University of Rochester, USA

Khi tôi vào môi trường đại học mới, kinh nghiệm mà tôi có được từ chương trình tú tài quốc tế trước đó đã cho tôi tầm nhìn xã để hiểu được sức mạnh của sự chăm chỉ và vượt qua khó khăn

Cựu học sinh tú tài quốc tế Rachon Sweis

Tóm lại, chương trình Tú tài Quốc tế IB cho học sinh phổ thông cơ hội khám phá bản thân, tạo nền tảng kiến thức cần thiết để bước vào giai đoạn đại học. Du học bậc trung học phổ thông ở những trường có đào tạo Tú tài Quốc tế IB chính là con đường nhanh chóng và hiệu quả để tiếp cận các trường đại học top đầu thế giới.

Quý vị có câu hỏi nào về chương trình Tú tài Quốc tế IB cũng như cơ hội dung học bậc trung học phổ thông hãy gọi cho chúng tôi số 0901885308 để được cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn!

(Bài viết có tham khảo các tư liệu về IB của IBO)

  Quý vị Phụ Huynh - Học Sinh cần tư vấn du học? Điền thông tin bên dưới, yêu cầu của Quý vị sẽ được chúng tôi xem xét và trả lời sớm nhất có thể.

  Zalo Ngân Hà Xanh

  Tư vấn ngay? Gọi hotline Mr. Sinh

  +84901885308

  08h00 - 22h00 hằng ngày

  Zalo Green Visa

  Similar Posts

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.