Danh Sách Trường Chính Thức Miễn Chứng Minh Tài Chính Du Học Úc

Danh sách trường chính thức miễn chứng minh tài chính du học Úc áp dụng sau 1/7/2016 theo chính sách thay đổi visa du học úc mới nhất – SSVF

Danh Sách Trường Chính Thức Miễn Chứng Minh Tài Chính Du Học Úc 1

I. Trường trung học phổ thông – cấp 3

 • Taylors College
 • Kilmore Private High School
 • SA Government Schools
 • Education Queensland International (EQI)
 • John Paul International College
 • ACT Government School

II. Trường Nghề và Tiếng anh

 • Navitas English
 • William Anglis Institute
 • Hawthorn English
 • Embasssy English
 • ILSC
 • Kaplan International
 • Phoenix Academy

III. Trường Cao Đẳng và Học Viện

 • William Angliss Institute
 • Kaplan International
 • Blue Mountain IHMS
 • SAE

IV. Trường Đại học ở Úc

 • Monash University
 • RMIT
 • The University of Melbourne
 • Deakin University
 • Macquarie University
 • University of Technology – Sydney
 • The University of New South Wales
 • The University of Sydney
 • University of South Australia
 • The University of Adelaide
 • Carnegie Mellon University – Adelaide Campus
 • The University of Western Australia
 • Queensland University of Technology
 • Bond University
 • The University of Queensland
 • Australia National University
 • International College of Management Sydney.
Close Menu