Tổng hợp các trường có học bổng 25% du học úc

Học bổng đại học Úc: Tổng hợp các suất học bổng trên 25%

Bang New South Wales

 • Đại học Macquarie:

Macquarie University ASEAN Scholarship: 10,000 AUD/năm dành cho học sinh Đông Nam Á bao gồm Việt Nam đủ điều kiện vào thẳng chương trình cử nhân và thạc sỹ.

MGSM Scholarship and Awards: 25% học phí khóa học dành cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đầu vào chương trình MGSM với GPA chương trình Cử nhân từ 3.3/5.0 trở lên.Sinh viên cần thể hiện được tiềm năng/thành tựu về kỹ năng lãnh đạo, tham gia các hoạt động cộng đồng, bằng chứng về kinh nghiệm làm việc với tư duy toàn cầu và các kỹ năng/giá trị khác. Nộp đơn xin học bổng cùng với đơn ghi danh chương trình học, kèm theo bài viết cá nhân khoảng 1000 từ trở xuống. Trường có thể phỏng vấn sinh viên.

 • University of Wollongong:

Undergraduate Excellence Scholarship: 30% học phí khóa học dành cho sinh viên đăng ký chương trình Cử nhân, ngoại trừ các chương trình sau: Doctor of Medicine, Nursing, Nutrition & Dietetics; Exercise Science & Rehabilitation, Education, Social Work và Psychology với GPA THPT 9.0 trở lên ( trường thường) và 8.5 trở lên ( trường chuyên)

UOW South West Sydney Scholarship: 25% học phí toàn khóa học, áp dụng cho các chương trình Cử nhân Engineering & Information Sciences, Business hoặc Law Humanities, và Arts tại cơ sở học South West Sydney.

Postgraduate Coursework Scholarships: 25% dành cho SV học chương trình Thạc sỹ về Kinh tế đạt GPA 70% trở lên cùng với motivation letter.

UOW College Scholarships: 25% – 50% học phí toàn khóa học dành cho học sinh đạt GPA Lớp 11/12 7.5 trở lên.

 • ICMS:

ICMS International Scholarship: học bổng lên đến 25,000 học phí trọn khóa học (tương đương 30%) dành cho sinh viên nhận được thư mời chính thức của ICMS, hải nộp đơn xin học bổng  với bài luận tối thiểu 500 từ và quan trọng là vượt qua buổi phỏng vấn với International Scholarships Board.

Postgraduate Innovation Scholarship: học bổng 6 học phí 6 môn tương đương 50% học phí, dành cho sinh viên đạt GPA chương trình Cử nhân tương ứng 3.2/5.0 trở lên và đáp ứng yêu cầu đầu vào về trình độ Anh ngữ cho chương trình Master 2 năm. Phải nộp đơn xin học bổng sau khi và bài luận tối thiểu 1000 từ.

Bang Victoria

 • Đại học Monash:

Monash International Leadership Scholarship: 100% học phí cho cả chương trình cử nhân và thạc sỹ dành xét thành tích học tập cho sinh viên nhận được thư mời chính thức của trường kèm với bài luận thể hiện khả năng lãnh đạo trở thành đại sứ của trường.

Monash International Merit Scholarship: Học bổng 10,000 AUD/năm ( lên đến 5 năm) dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và phải nộp bài luận cho trường.

 • Đại học Deakin

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship: 50% trọn khóa học dành cho sinh viên đạt thành tích học tập 85% trở lên, phải viết bài luận thể hiện năng lực bản thân và thuyết phục trường buổi phỏng vấn học bổng.

Deakin International Scholarship: 25% trọn khóa học dành cho sinh viên đạt thành tích học tập 65% trở lên, phải viết bài luận thể hiện năng lực bản thân và thuyết phục trường buổi phỏng vấn học bổng.

STEM Scholarship: 20% học phí khóa học dành cho sinh viên đạt thành tích học tập 65% trở lên và đăng ký học các ngành trong khối STEM.

 • Đại học ACU

International Student Scholarships (ISS): 50% học phí trọn khóa học dành cho sinh viên dành cho sinh viên đã nhận được Thư mời học cho chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ với thành tích học tập xuất sắc GPA 80% trở lên từ chương trình học trước đó trong vòng 2 năm.

International Student Scholarship: 20% học phí khóa học dành cho sinh viên đáp ứng yêu cầu khóa học cử nhân thạc sỹ.

 • Đại học Swinburne:

Swinburne Academic Scholarship Program: Top Students Deserve Top Rewards 10 – 25% được xét tự động dành cho sinh viên đạt thành tích học tập cao.

Bang Nam Úc

 • Đại học Adelaide

The 2019 University of Adelaide Higher Education Scholarships: học bổng 25% học phí toàn khóa học dành cho sinh viên ghi danh chương trình học Cử nhân hoặc Thạc sĩ (dạng tín chỉ), xét tự động.

The 2019 University of Adelaide Global Leaders Scholarship: 30% học phí khóa học dành cho sinh viên có GPA 98% trở lên ( chương trình cử nhân) và 6.8/7 (dành cho chương trình thạc sỹ)

International Merit Scholarship: 25% học phí cho năm đầu tiên dành cho sinh viên đạt thành tích 85% trở lên dành cho chương trình cử nhân và 3.0/4.0 dành cho chương trình thạc sỹ.

Bang Tây Úc

 • Đại học Curtin

Curtin International Scholarships – Merit Scholarship: 25% học phí năm đầu tiên áp dụng cho sinh viên đăng ký chương trình học Cử nhân hoặc Thạc sĩ (dạng tín chỉ) và dựa vào thành tích học tập với kết quả cao

 • Đại học ECU

International Undergraduate Merit Scholarship: 20% học phí trọn khóa học dành cho sinh viên nhận được thư mời chính thức của trường dựa vào thành tích học tập với kết quả cao.

Bang Queensland

 • Đại học UQ:

UQ School of Economics – Centenary Scholarship: 100% học phí, A$20,000 sinh hoạt phí, 1 vé máy bay chiều về, Trợ cấp 1 lần A$500 tiền mua sách cho sinh viên đăng ký học chương trình Bachelor of Economics, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Engineering, Architecture and Information Technology Scholarships for Outstanding International Students: 50% học phí dành cho SV học kỹ thuật, kiến trúc, IT.

 • Đại học QUT

International Merit Scholarship: 25% học phí năm đầu tiên và 25% học phí học kì tiếp theo áp dụng cho sinh viên đạt GPA 9.0 trở lên cho chương trình cử nhân và 3.4/4.0 cho chương trình thạc sỹ.

 • Đại học Griffith

Griffith Remarkable Scholarship: 50% học phí trọn khóa học dành cho SV đạt thành tích 3.0/4.0 hoặc 5.5/7.0 trở lên.

International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework: 25% học phí trọn khóa học học phí trọn khóa học dành cho SV đạt thành tích 3.0/4.0 hoặc 5.5/7.0.

Tasmania

 • Đại học Tasmania:

Tasmanian International Scholarship (TIS): 25% học phí trọn khóa học dành cho SV có GPA 8.0 trở lên.

UTAS Business Scholarship: 100% học phí dành cho SV học Business đạt GPA xuất sắc 9.5/10 cho Cử nhân và 9/10 cho Thạc sĩ

TSBE Dean’s International Merit Scholarship: 50% học phí dành cho SV học Business đạt GPA xuất sắc 9.0/10 cho Cử nhân và 8.0/10 cho Thạc sĩ

Australian Capital Territory

 • Đại học Quốc gia Úc:

International Undergraduate/Postgraduate Merit Scholarship: 25% học phí năm đầu tiên dành cho SV có thành tích học tập xuất sắc

  Quý vị Phụ Huynh - Học Sinh cần tư vấn du học? Điền thông tin bên dưới, yêu cầu của Quý vị sẽ được chúng tôi xem xét và trả lời sớm nhất có thể.

  Zalo Ngân Hà Xanh

  Tư vấn ngay? Gọi hotline Mr. Sinh

  +84901885308

  08h00 - 22h00 hằng ngày

  Zalo Green Visa

  Similar Posts

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *