kỳ thi AEIS và S-AEIS

Tìm hiểu kỳ thi AEIS và S-AEIS

Ở phần trước bạn đã biết về các kỳ thi vào công lập Singapore AEIS và S-AEIS. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về kỳ thi, cấu trúc bài thi, cách thức đăng ký dự thi và lộ trình tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi. 

Để hiểu rõ hơn phần này bạn nên đọc lại nội dung các phần trước về hệ thống giáo dục phổ thông Singapore.

>> Phần 1. Học trường công lập Singapore có lợi ích gì?

>> Phần 2. Học sinh Việt Nam làm sao vào được hệ công lập Singapore

Kỳ thi AEIS

 • Đăng ký: Tháng 07 – 08 hàng năm
 • Dự thi: Tháng 09 – 10 hàng năm
 • Nơi thi: Singapore
 • Lệ phí: $672 SDG
 • Nhập học: Tháng 01 năm kế tiếp

Kỳ thi AEIS (Admissions Exercise for International Students) được tổ chức bởi Bộ Giáo dục Singapore dành cho học sinh quốc tế muốn vào học hệ công lập. Kỳ thi này diễn ra vào tháng 09 và 10 hàng năm. AEIS thi 2 môn – toán và tiếng Anh – tập trung vào các kỹ năng đọc viết, tính toán và suy luận. 

Kết quả thi AEIS

Kết quả thi AEIS dùng để làm đầu vào các lớp học, tương ứng với lứa tuổi ở các bậc học bên dưới.

a. Bậc tiểu học 

Tuổi, tính vào ngày 01/01 năm đăng ký dự thiBài thiNội dung thiKết quả thi
7 đến 7+Pri 2 / 3Pri 1Pri 2 hoặc Pri 1 hoặc Rớt
8 đến 8+Pri 2 / 3Pri 2Pri 3 hoặc Pri 2 hoặc Pri 1 hoặc Rớt
9 đến 9+Pri 4 / 5Pri 3Pri 4 hoặc Pri 3 hoặc Pri 2 hoặc Rớt
10 đến 10+Pri 4 / 5Pri 4Pri 5 hoặc Pri 4 hoặc Pri 3 hoặc Rớt
11 đến 11+Pri 4 / 5Pri 4Pri 5 hoặc Pri 4 hoặc Rớt
12 đến 12+Pri 4 / 5Pri 4Pri 5 hoặc Rớt

B. Bậc trung học cơ sở

LớpTuổi phù hợp (Tính vào ngày 01/01 của năm nhập học)Nội dung thiKết quả
Sec 112 đến 14+ tuổiPri 6Sec 1 hoặc Rớt
Sec 213 đến 15+ tuổiSec 1Sec 2 hoặc Rớt
Sec 314 đến 16+ tuổiSec 2Sec 3 hoặc Rớt

Thời gian đăng ký dự thi AEIS

Thi sinh đăng ký dự thi vào tháng 7 và tháng 8. Ngày thi cụ thể do Bộ Giáo dục Singapore quyết định và công bố hằng năm.

Ngày thi AIESLớpThời gian đăng ký
17/09/2019Sec 1 – 303/07 – 23/08/2019
18/09/2019Pri 4 – 503/07 – 23/08/2019
19/09/2019Pri 2 – 303/07 – 23/08/2019

Lịch thi AEIS năm 2019

Thời gian làm bài thi AEIS

Thời gian làm bài thi AEIS khác nhau tùy theo lớp mà học sinh sẽ chọn theo học.

 

Toán

Tiếng Anh

Ngày

Lớp

Bắt đầu thi

Thời gian thi

Bắt đầu thi

Thời gian thi

17/09/2019

Sec 1

09:00

2 hr 15 min

14:30

2 hr 10 min

Sec 2

09:00

2 hr 15 min

14:30

2 hr 10 min

Sec 3

09:00

2 hr 15 min

14:30

2 hr 10 min

18/09/2019

Pri 4 / 5

09:00 

2 hr 20 min

14:30

2 hr 

19/09/2019

Pri 2 / 3

09:00

1 hr 50 min

14:30

1 hr

Cấu trúc bài thi AEIS

Tiếng Anh Primary 2 và 3

Môn thi tiếng Anh Primary 2 và 3 gồm 34 câu hỏi trắc nghiệm về hiểu biết và sử dụng ngôn ngữ, Thí sinh có 1h để hoàn tất bài thi này. 

34 câu hỏi trắc nghiệm bắt buộc

 • Đọc hiểu (2 đoạn văn) – 6 câu
 • Đọc hiểu thực nghiệm (2 đoạn văn) – 10 câu
 • Từ vựng – 5 câu
 • Ngữ pháp – 5 câu
 • Đánh vần – 8 câu

Toán Primary 2 và 3

Môn thi toán AEIS Primary 2 và 3 gồm hai phần. Thí sinh có 30 phút để hoàn thành Phần 1 và 1h20 phút để hoàn thành Phần 2. Không được phép sử dụng máy tính bỏ túi

Phần thiCấu trúcSố câu hỏi
Phần 1Câu hỏi trắc nghiệm34 câu
Phần 2Câu hỏi trả lời ngắn34 câu

Ở phần câu hỏi trả lời ngắn, thí sinh phải viết phương pháp tính toán (từng bước) rõ ràng và viết đáp án vào phần trả lời được chừa sẵn.

Tiếng Anh Primary 4 và 5

Tiếng Anh AEIS Primary 4 và 5 gồm hai phần. Thí sinh có 2 giờ để hoàn tất Phần 1 và Phần 2. Thí sinh ngồi tại chỗ.

Phần thi

Cấu trúc

Phần 1

Kỹ năng viết

2 chủ đề, một trong số này có hình. Thí sinh chọn một chủ đề và viết bài ít nhất 100 từ về chủ đề đã chọn.

Phần 2

Đọc hiểu và sử dụng ngôn ngữ

50 câu hỏi trắc nghiệm bắt buộc

 • Đọc hiểu (2 đoạn trích) – 10 câu
 • Đọc hiểu thực nghiệm (2 đoạn trích) – 12 câu
 • Từ vựng – 14 câu
 • Ngữ pháp – 14 câu

Toán Primary 4 và 5 

Toán Primary 4 và 5 gồm hai phần. Thí sinh có 40 phút để hoàn tất Phần 1 và 1h40’ để hoàn tất Phần 2. Không được dùng máy tính bỏ túi.

Phần thi

Cấu trúc

Số câu hỏi

Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm

36 câu

Phần 2

Câu hỏi trả lời ngắn

16 câu

Câu hỏi trả lời mở

12 câu

Câu hỏi trả lời ngắn, thí sinh cần viết cách thức làm bài (từng bước) rõ ràng và viết đáp án vào khung cho sẵn.

Câu hỏi trả lời mở nhìn chung dài và phức tạp hơn câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh phải viết cách thức tính toán (từng bước) rõ ràng và viết câu trả lời vào khung cho sẵn. 

Tiếng Anh Secondary

Bài thi tiếng Anh Secondary tại kỳ thi AEIS chia làm hai phần. Thí sinh có 2h10 phút để hoàn tất cả hai phần thi. Thí sinh ngồi tại chỗ. 

Phần thi

Cấu trúc

Phần  1

Kỹ năng viết

2 chủ đề dành cho Sec 1, và 4 chủ đề dành cho Sec 2 và Sec 3.

Thí sinh chọn 1 chủ đề và viết một bài luận về chủ đề đó.

 • Thí sinh dự thi Sec 1 sẽ viết 200 – 300 từ.
 • Thí sinh dự thi Sec 2 sẽ viết 250 – 350 từ.
 • Thí sinh dự thi Sec 3 sẽ viết 300 – 400 từ.

Phần  2

Đọc hiểu và sử dụng ngôn ngữ

50 câu trắc nghiệm bắt buộc

 • Đọc hiểu (dựa vào 2 đoạn văn) – 15 câu
 • Đọc hiểu thực nghiệm (dựa vào 2 đoạn văn) – 15 câu
 • Từ vựng – 10 câu
 • Ngữ pháp – 10 câu

Toán Secondary

Môn toán Secondary tại kỳ thi AEIS gồm 2 phần. Thí sinh có 30 phút để hoàn tất Phần 1 và 1h45 để hoàn tất Phần 2. Không được dùng máy tính bỏ túi

Phần thiCấu trúcSố câu hỏi
Phần 1Câu hỏi trắc nghiệm34 câu
Phần 2Câu hỏi trả lời ngắn20 câu
Câu hỏi trả lời mở10 đến 15 câu

Câu hỏi trả lời ngắn, thí sinh cần phải viết cách thức tính toán (từng bước) rõ ràng và viết câu trả lời vào khoảng trắng cho sẵn.

Câu hỏi trả lời mở nhìn chung dài và phức tạp hơn câu trả lời ngắn. Thí sinh phải viết cách thức tính toán (từng bước) rõ ràng và viết câu trả lời vào khoảng trắng cho sẵn. 

Kỳ thi S-AEIS

 • Đăng ký: Tháng 01 
 • Dự thi: Tháng 02 và 03
 • Nơi thi: Singapore
 • Lệ phí: $672 SDG
 • Nhập học: Tháng 04 và 05 

Kỳ thi S-AEIS tương tự như AEIS dùng để đánh giá đầu vào cho học sinh quốc tế. Đây là kỳ thi bổ sung, những trường chưa đủ học sinh hoặc những học sinh chưa kịp đăng ký tham gia ở kỳ thi AEIS.  

Kết quả thi S-AEIS

Kết quả thi S-AEIS dùng để xét đầu vào các lớp bên dưới tùy theo lứa tuổi.

a. Bậc tiểu học 

Tuổi, tính vào ngày 01/01 của năm nhập họcTest to Apply ForContent TestedPossible Outcome
7 đến 7+Pri 2 / 3Pri 1Pri 2 hoặc Pri 1 hoặc Rớt
8 đến 8+Pri 2 / 3Pri 2Pri 3 hoặc Pri 2 hoặc Pri 1 hoặc Rớt
9 đến 9+Pri 4Pri 3Pri 4 hoặc Pri 3 hoặc Pri 2 hoặc Rớt
10 đến 10+Pri 4Pri 3Pri 4 hoặc Pri 3 hoặc Rớt
11 đến 11+Pri 4Pri 3Pri 4 hoặc Rớt

b. Bậc trung học cơ sở 

LớpLứa tuổi (Tính vào ngày 01/01 của năm nhập học)Nội dung thiKết quả
Sec 112 đến 14+ tuổiPri 6Sec 1 hoặc Rớt
Sec 213 đến 15+ tuổiSec 1Sec 2 hoặc Rớt

Thời gian đăng ký dự thi S-AEIS

Thi sinh đăng ký dự thi vào tháng 12 hoặc 01. Ngày thi cụ thể do Bộ Giáo dục Singapore quyết định và công bố hằng năm.

Ngày thi S-AEISTrình độThời gian nộp đơn
19/02/2020Pri 2-302/01 – 22/01/2020
20/02/2020Pri 402/01 – 22/01/2020
21/02/2020Sec 1-202/01 – 22/01/2020

Lịch thi S-AEIS năm 2020

Phiếu trả lời trắc nghiệm thi AEIS
Phiếu trả lời trắc nghiệm thi AEIS

Cấu trúc bài thi S-AEIS

Tiếng Anh Primary 2/3

Môn thi tiếng Anh Primary 2/3 gồm 34 câu hỏi trắc nghiệm về hiểu biết và sử dụng ngôn ngữ, Thí sinh có 1h để hoàn tất bài thi này. 

34 câu hỏi trắc nghiệm bắt buộc

 • Đọc hiểu (2 đoạn văn) – 6 câu
 • Đọc hiểu thực nghiệm (2 đoạn văn) – 10 câu
 • Từ vựng – 5 câu
 • Ngữ pháp – 5 câu
 • Đánh vần – 8 câu

Toán Primary 2/3

Môn thi toán AEIS Primary 2/3 gồm 2 phần. Thí sinh có 30 phút để hoàn thành phần 1 và 1h20 phút để hoàn thành phần 2. Không được phép sử dụng máy tính. 

Phần thiCấu trúcSố câu hỏi
Phần 1Câu hỏi trắc nghiệm34 câu
Phần 2Câu hỏi trả lời ngắn34 câu

Ở phần trả lời ngắn, thí sinh phải viết phương pháp tính toán (từng bước) rõ ràng và viết đáp án vào phần trả lời được cung cấp sẵn.

Tiếng Anh Primary 4

Tiếng Anh AEIS Primary 4 gồm 2 phần. Thí sinh có 2 giờ để hoàn tất Phần 1 và Phần 2. 

Phần thi

Cấu trúc

Phần 1

Kỹ năng viết


2 chủ đề, một trong những chủ đề có kèm hình ảnh. Thí sinh chọn một chủ đề và viết bài ít nhất 100 chữ về chủ đề đó.

Phần 2

Đọc hiểu và sử dụng ngôn ngữ

50 câu hỏi trắc nghiệm bắt buộc

 • Đọc hiểu (2 đoạn trích) – 10 câu
 • Đọc hiểu thực nghiệm (2 đoạn trích) – 12 câu
 • Từ vựng – 14 câu
 • Ngữ pháp – 14 câu

Toán Primary 4

Toán Primary 4 gồm hai phần. Thí sinh có 40 phút để hoàn tất Phần 1 và 1h40’ để hoàn tất Phần 2. Không được sử dụng máy tính bỏ túi.

Phần thiCấu trúcSố câu hỏi
Phần 1Câu hỏi trắc nghiệm36 câu
Phần 2Câu hỏi trả lời ngắn16 câu
Câu hỏi trả lời mở12 câu

Trả lời ngắn, thí sinh cần viết cách thức làm toán (từng bước) rõ ràng và viết đáp án vào khoảng trắng có sẵn.

Câu hỏi mở nhìn chung dài và phức tạp hơn câu trả lời ngắn. Thí sinh cung cấp phải viết cách thức tính toán (từng bước) rõ ràng và viết câu trả lời vào khung cho sẵn. 

Tiếng Anh Secondary

Bài thi tiếng Anh Secondary tại kỳ thi S-AEIS chia làm hai phần. Thí sinh có 2h10 phút để hoàn tất cả hai phần thi. Thí sinh ngồi tại chỗ.

Phần thi

Cấu trúc

Phần  1

Kỹ năng viết

2 chủ đề dành cho Sec 1, và 4 chủ đề dành cho Sec 2 và Sec 3.

Thí sinh chọn 1 chủ đề và viết một bài về chủ đề đó.

 • Thí sinh dự thi Sec 1 sẽ viết 200 – 300 từ.
 • Thí sinh dự thi Sec 2 sẽ viết 250 – 350 từ.
 • Thí sinh dự thi Sec 3 sẽ viết 300 – 400 từ.

Phần  2

Đọc hiểu và sử dụng ngôn ngữ

50 câu trắc nghiệm bắt buộc

 • Đọc hiểu (dựa vào 2 đoạn văn) – 15 câu
 • Đọc hiểu thực nghiệm (dựa vào 2 đoạn văn) – 15 câu
 • Từ vựng – 10 câu
 • Ngữ pháp – 10 câu

Toán Secondary

Môn toán S-AEIS Secondary gồm 2 phần. Thí sinh có 30 phút để hoàn tất phần 1 và 1h45 để hoàn tất phần 2. Máy tính bỏ túi không được phép sử dụng. 

Phần thiCấu trúcSố câu hỏi
Phần 1Trắc nghiệm34 câu
Phần 2Câu hỏi ngắn20 câu
Câu hỏi mở10 đến 15 câu

Câu hỏi ngắn, thí sinh cần phải viết cách thức tính toán (từng bước) rõ ràng và viết câu trả lời vào khoảng trắng cho sẵn.

Câu hỏi mở nhìn chung dài và phức tạp hơn câu trả lời ngắn. Thí sinh phải viết cách thức tính toán (từng bước) rõ ràng và viết câu trả lời vào khoảng trắng cho sẵn. 

So sánh AEIS vs S-AEIS

Hạng mụcAEISS-AEIS
Ngày thi dự kiếnCuối tháng 9 cho đến đầu tháng 10Cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 03
Thời gian đăng ký dự thiGiữa tháng 7 và tháng 08Tháng 01
Năm đăng ký thiNhập học năm tiếp theo sau năm dự thiCùng năm với năm dự thi 
Năm nhập họcPrimary 2 đến Primary 5Secondary 1 đến Secondary 3Primary 2 đến Primary 4Secondary 1 đến Secondary 2

TỔNG KẾT, nhìn chung kỳ thi AEIS và S-AEIS chỉ khác nhau về thời gian tổ chức thi, còn mọi thứ khác đều giống nhau. Khi đã thi đậu kỳ thi AEIS được trường xếp lớp thì học sinh không được phép thi S-AEIS nhằm mục đích chuyển trường. 

Nếu thi rớt, học sinh có thể đăng ký thi lại cùng cấp độ hoặc ở cấp độ cao hơn nhưng không được đăng ký thi cấp độ thấp hơn.

Lộ trình luyện thi AEIS nào phù hợp cho học sinh Việt Nam? Mời Quý vị theo dõi phần tiếp theo của series bài này.

  Quý vị Phụ Huynh - Học Sinh cần tư vấn du học? Điền thông tin bên dưới, yêu cầu của Quý vị sẽ được chúng tôi xem xét và trả lời sớm nhất có thể.

  Zalo Ngân Hà Xanh

  Tư vấn ngay? Gọi hotline Mr. Sinh

  +84901885308

  08h00 - 22h00 hằng ngày

  Zalo Green Visa

  Similar Posts

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.