Du học Canada – Khắc phục hồ sơ CMTC bậc THPT Canada

Du học Canada – Khắc phục hồ sơ CMTC bậc THPT Canada

Nguyễn Hoàng Tú vừa nhận được visa du học Canada – trường Urban International School. Thật bất ngờ khi đây lại là visa Canada 2 ngày trong tháng 9 này. Tú đang là học sinh lớp 10 tại Bình Dương. Điểm học tập trên trường của em rất tốt, tổng kết các môn đạt được…

Du học Canada – Kỷ lục visa Canada SDS xét 1 ngày

Du học Canada – Kỷ lục visa Canada SDS xét 1 ngày

Lại thêm 1 visa SDS thành công chỉ sau 2 ngày lấy dấu vân tay. Kết quả khó tin nhưng đầy thuyết phục với học sinh của Du Học Green Visa. Đó là câu chuyện visa thành công của bạn Trần Ngọc Ánh, một cô nàng chấp nhận bỏ lại nhiều cơ hội tại Việt…