Top ngành nghề Canada 2020: Học gì để dễ xin việc?

Top ngành nghề Canada 2020: Học gì để dễ xin việc?

Canada chính xác là một “miền đất hứa” và triển vọng nghề nghiệp. Nhưng đến mức học gì ra cũng xin được việc thì không phải đâu. Vì vậy, bạn cần lựa chọn ngành học khôn ngoan. Đặc biệt là phải tiềm năng trong vài năm nữa để khi ra trường cơ hội xin việc…