Học viện SIM, Singapore

Học viện SIM, Singapore

Học viện Quản lý Singapore (Singapore Institute of Management – SIM) được thành lập năm 1964, là một trong trường tư thục lâu đời với nền giáo dục tiên tiến và nổi tiếng hàng đầu tại Singapore. SIM là một tổ chức giáo dục tư nhân hàng đầu ở Singapore và khu vực với cơ…