Học viện SDH, Singapore

Học viện SDH, Singapore

Nói về các trường đào tạo lĩnh vực Du lịch và Khách sạn tại Singapore thì thật thiếu sót nếu không nhắc tới School d’Hospitality. Bởi vì, SDH đào tạo chuyên sâu với các phương pháp học tập độc đáo và hỗ trợ sinh viên chu đáo tạo ra trải nghiệm về ngành du lịch,…