Trường Raffles, Singapore

Trường Raffles, Singapore

Raffles Education Corporation là một trong những hệ thống giáo dục lớn nhất ở châu Á với hơn 22 trường cao đẳng tại 20 thành phố trên 12 nước như Singapore, Italy, Thụy Sĩ, Hong Kong, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia, Philipines, Mông Cổ, Ấn Độ, Saudi Arabia và kinh nghiệm 30 năm thành…