Học viện MDIS, Singapore

Học viện MDIS, Singapore

MDIS (Management Development Institute of Singapore) được thành lập vào năm 1956, là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận lâu đời nhất tại Singapore hoạt động vì mục tiêu học tập suốt đời của sinh viên. Được biết đến là một trong những học viện tư thục có chất lượng giáo dục hàng…