Trường Dimensions, Singapore

Trường Dimensions, Singapore

Dimension International College (DIMENSION) nổi bật là một học viện giáo dục hàng đầu với tầm nhìn dài hạn về việc cung cấp giáo dục chất lượng, đa dạng khóa học đáp ứng nhu cầu sinh viên quốc tế tại Singapore. DIMENSION trước đây gọi là Trường thương mại DIMENSION được thành lập vào năm…