Học Diploma hay Bachelor tốt hơn khi du học Canada

Học Diploma hay Bachelor tốt hơn khi du học Canada

Nhiều bạn mới tìm hiểu du học Canada vẫn đang không biết lựa chọn bậc học nào phù hợp với mình. Những câu hỏi  “học diploma hay bachelor” có lẽ nếu không có một lý lẽ đủ tường tận để quyết định thì bạn sẽ còn phân vân dài dài. Hãy nghe câu trả lời…