Học viện Auston, Singapore

Học viện Auston, Singapore

Những nét nổi bật của học viện Auston: Được thành lập từ năm 1996, học viện Auston là một trong những trường hàng đầu tại Singapore chuyên về kỹ thuật và quản lý dự án, từ cao đẳng đến thạc sĩ. Là trường duy nhất tại Singapore có chương trình thực tập hưởng lương ngành…