Học tiếng Anh tại Philippines

    Workshop #3

     Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với đại diện trường Trung học Urban International School (Canada).

    09:00 - 11:00, Chủ Nhật ngày 21/4/2019 tại 83 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Tp.HCM. Tel: 0902062626
    ĐĂNG KÝ THAM DỰ