Rinh ngay học bổng Úc $15,000 liên tục 4 năm tại Đại học Tasmania

Rinh ngay học bổng Úc $15,000 liên tục 4 năm tại Đại học Tasmania

University of Tasmania là trường Đại học nổi tiếng duy nhất tại thành phố Hobart bang Tasmania nước Úc. ĐH Tasmania không chỉ nổi tiếng với chất lượng học thuật mà còn ở các suất học bổng khủng (50 – 100%) cho sinh viên Việt Nam. Và lần này tiếp tục là học bổng khủng,…

Học bổng đại học Úc: Tổng hợp các suất học bổng trên 25%

Học bổng đại học Úc: Tổng hợp các suất học bổng trên 25%

Bang New South Wales Đại học Macquarie: Macquarie University ASEAN Scholarship: 10,000 AUD/năm dành cho học sinh Đông Nam Á bao gồm Việt Nam đủ điều kiện vào thẳng chương trình cử nhân và thạc sỹ. MGSM Scholarship and Awards: 25% học phí khóa học dành cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đầu vào…