Hội thảo du học Canada – Trường Trung học UIS

Hội thảo du học Canada – Trường Trung học UIS

Ngày càng nhiều phụ huynh Việt Nam cho con ra nước ngoài du học bậc phổ thông. Một trong số các quốc gia tuyển sinh chương trình phổ thông, phụ huynh thường chọn Canada, bởi vì: Chi phí đầu tư cho con (tiền học phí và sinh hoạt phí) hợp lý mà chất lượng giáo…