Phạm Thùy Dương – Trường HTMi (Thụy sĩ)

Phạm Thùy Dương – Trường HTMi (Thụy sĩ)

“Xin cảm ơn Ngân Hà Xanh đã giúp em nhận được Visa du học Thụy Sĩ. Em không nghĩ là mình đi được cơ, tiếng Anh của em thì tệ, mà điểm Đại học thì cũng không cao, nhưng anh chị vẫn giúp em có Visa đi học, em rất biết ơn. Nhờ nói chuyện…

Hồ Thăng Triều – Trường HTMI (Thụy sĩ)

Hồ Thăng Triều – Trường HTMI (Thụy sĩ)

Bạn đang có nguyện vọng lấy tấm bằng Thạc sĩ về ngành Nhà hàng khách sạn? Nhưng bạn không có bằng cấp về ngành Nhà hàng khách sạn, và cũng không có kinh nghiệm làm việc về ngành này? Vậy thì Green Visa sẽ có cách cho bạn thôi, giống như trường hợp của bạn…