Nên du học Singapore trường nào để chuyển tiếp Úc thành công?

Nên du học Singapore trường nào để chuyển tiếp Úc thành công?

Chúng ta đã lần lượt đi qua 4 phần trong series bài viết về “du học Singapore chuyển tiếp Úc”. Ở phần 5 tôi đề cập đến những trường Singapore tốt nhất nên chọn học để chuyển tiếp sang Úc. Tôi chia bài viết này làm 2 phần. Đoạn đầu giới thiệu các trường, đoạn…

Singapore, giải pháp cho những trường hợp bị từ chối visa du học Úc

Singapore, giải pháp cho những trường hợp bị từ chối visa du học Úc

Bạn biết đó Úc là quốc gia rộng lớn, kinh tế ổn định, chất lượng giáo dục tốt, việc làm phong phú. Thế nên đa số sinh viên Việt Nam sang Úc du học đều tìm cách ở lại làm việc, định cư. Tuy nhiên visa du học Úc chưa bao giờ là dễ dàng!…