Các ngành học tại Singapore được sinh viên chọn nhiều nhất

Các ngành học tại Singapore được sinh viên chọn nhiều nhất

Nhiều sinh viên bây giờ thích học ở Singapore thay vì Mỹ hoặc Anh vốn đã nổi tiếng. Sự dịch chuyển này do sự phát triển nhanh chóng trong giáo dục của Singapore. Dưới đây là một số ngành học nổi bật tại đảo quốc này: Tài chính ngân hàng Là trung tâm tài chính…