Học sinh Việt Nam làm sao vào được trường công lập Singapore?

Học sinh Việt Nam làm sao vào được trường công lập Singapore?

Năm 2017, có khoảng 55.000 học sinh tiểu học và trung học phổ thông học tập ở tất cả các trường tiểu học và trung học công lập Singapore là du học sinh quốc tế. Điều này cho thấy sức hút của nền giáo dục phổ thông Singapore rất lớn. Ở phần trước tôi đã…