Trường Anh ngữ EV, Philippines

Trường Anh ngữ EV, Philippines

EV Academy là ngôi trường tiên phong trong việc nghiên cứu các Chương trình tiếng Anh tại Philippines từ năm 2002 và là trường đầu tiên phát triển chương trình IEP (Sparta). Chương trình tiếng Anh chuyên sâu đã trở thành thương hiệu của EV trên toàn Philippines. Học tập ở EV, bạn không những…