Ngành IT – Bước Đi Khôn Ngoan Cho Du Học Sinh Úc 2019

Ngành IT – Bước Đi Khôn Ngoan Cho Du Học Sinh Úc 2019

“Có rất nhiều việc làm mà không đủ sinh viên, tôi phải nói doanh nghiệp đợi vài tháng để tìm được người chứ không thể tìm ngay được. Trước đây có thể tìm ngay nhưng bây giờ không đủ sinh viên nữa” – Tôi (người viết) vừa bắt gặp ý kiến của giáo sư Terry…