Câu Hỏi Thường Gặp Khi Du Học Singapore

Câu Hỏi Thường Gặp Khi Du Học Singapore

Câu hỏi thường gặp khi du học Singapore tổng hợp từ những câu hỏi Ngân nhận được từ các bạn sinh viên, hy vọng giúp các bạn trong quá trình tìm kiếm thông tin du học Singapore. 1. Sau bao lâu có visa du học Singapore, sau bao lâu có thư mời nhập học (Offer…

Các Loại Giấy Phép Làm Việc Ở Singapore

Các Loại Giấy Phép Làm Việc Ở Singapore

Có hai loại giấy phép việc làm (Working Pass) chính được cấp cho sinh viên sau khi ra trường đó là S Pass và Employment Pass (E Pass). Singapore có 2 loại pass chính cho người Việt là S Pass và E Pass và điểm chung của hai loại thẻ việc làm này là công…

Student Pass Du Học Singapore

Student Pass Du Học Singapore

Student’s Pass – thẻ sinh viên dành cho du học sinh quốc tế học tại Singapore được xem như ID của bạn ở đây. 1. Student’s Pass là gì? Cần phân biệt hai cái là: In-Principle Approval Letter – IPA – Thư chấp nhận cấp thẻ sinh viên. Student’s Pass hay giấy phép sinh viên…