Học bổng Chính phủ Trung học New Zealand 2019

Học bổng Chính phủ Trung học New Zealand 2019

Tổng hợp Học bổng Chính phủ New Zealand cho 36 trường Trung học công lập tại nhiều thành phố năm 2019.  Đây là lần đầu Chính phủ New Zealand cấp Học bổng Chính phủ cho bậc trung học phổ thông. Giá trị học bổng từ 30% – 50% đầy hấp dẫn và hứa hẹn hỗ…