Tống Thùy Trang – Trường CATS Academy Boston (Mỹ)

Tống Thùy Trang – Trường CATS Academy Boston (Mỹ)

Team Du học Green Visa xin chúc mừng em Tống Thùy Trang đã nhận được học bổng 50% học phí của trường trung học CATS Academy Boston, thành phố Boston – Thủ phủ và thành phố lớn nhất của Massachusetts tại Mỹ. Ngày chị Nga (mẹ của Trang) đến văn phòng Green Visa để chia…