Định cư Quebec – Điều kiện chính sách PEQ được khôi phục

Định cư Quebec – Điều kiện chính sách PEQ được khôi phục

Từ 14/11 điều kiện chính sách PEQ được khôi phục. Mang lại cơ hội định cư lâu dài cho học sinh quốc tế tại Quebec, Canada. Hoan hô tỉnh bang Quebec đã lắng nghe nguyện vọng của học sinh quốc tế.  PEQ – Quebec Experience Program là chương trình định cư Canada cấp tốc tại…