Chương trình co-op Canada thực tập hưởng lương có cần thiết?

Chương trình co-op Canada thực tập hưởng lương có cần thiết?

Gần như hầu hết các bạn du học sinh Canada đều quen với thuật ngữ Co-op. Chương trình Co-op là một dạng thực tập hưởng lương hay còn gọi là vừa học vừa làm. Đối với những bạn đang tìm hiểu về du học Canada thì luôn cho rằng học Co-op là tốt, nhưng có…