0902 06 26 26  | 199/24 Đường 3/2, P.11, Q.10, Tp.HCM  | info@greenvisa.vn

Các Loại Visa Định Cư Úc

Các loại visa định cư Úc

Định cư Úc diện tay nghề
Định cư Úc diện doanh nhân
Định cư Úc diện đoàn tụ gia đình

Định cư Úc diện tay nghề

Visa 189 – Tay nghề độc lập
Visa 190 – Tay nghề bảo lãnh bang
Visa 489 – Tay nghề bảo lãnh vùng
Visa 476 – Du sinh ngành kỹ thuật
Visa 121 – Doanh nghiệp bảo lãnh (ENS)
Visa 885 – Độc lập (nội địa)(không nhận đơn mới)
Visa 886 – Tay nghề bảo lãnh (nội địa)(không nhận đơn mới)
Visa 887 – Vùng miền (nội địa)
Visa 487 – Vùng miền có bảo lãnh (nội địa – tạm trú)
Visa 485 – Sinh viên mới tốt nghiệp (nội địa – tạm trú)

Visa lao động
Visa 457 – Lao động dài hạn
Danh sách các ngành nghề được chấp thuận cho visa 457

Định cư Úc diện doanh nhân

Visa 188 – Đầu tư và kinh doanh sáng tạo (tạm trú)
Visa 888 – Đầu tư và kinh doanh sáng tạo (thường trú)
Visa 132 – Doanh nhân tài năng
Visa 890 – Doanh nhân độc lập (thường trú)
Visa 891 – Đầu tư độc lập (thường trú)
Visa 892 – Doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)
Visa 893 – Đầu tư có bảo lãnh (thường trú)

Định cư Úc diện đoàn tụ gia đình
Visa 300 – Người sắp kết hôn
Visa 309 – Vợ/chồng bảo lãnh
Visa 103 – Cha mẹ không đóng tiền
Visa 143 – Cha mẹ có đóng tiền (thường trú)
Visa 173 – Cha mẹ có đóng tiền (tạm trú)
Visa 101 – Con ruột / Con riêng
Visa 102 – Con nuôi
Visa 445 – Con phụ thuộc
Visa 114 – Người thân già yếu lệ thuộc
Visa 115 – Người thân duy nhất
Visa 116 – Chăm sóc người thân
Visa 117 – Trẻ họ hàng mồ côi

Close Menu
0902062626