Phí SEVIS I-901

Ai phải đóng lệ phí SEVIS?

Tất cả sinh viên xin visa diện F, J và M phải thanh toán một khoản phí gọi là phí SEVIS I-901 bắt buộc trước khi nộp đơn xin visa.

Đương đơn đến phỏng vấn nhưng chưa đóng lệ phí SEVIS sẽ không được phép tham dự phỏng vấn. Chỉ được phép quay lại phỏng vấn khi có bằng chứng đã đóng SEVIS.

Phí SEVIS là gì?

Phí SEVIS I-901 là lệ phí bắt buộc do Quốc hội Mỹ quy định nhằm hỗ trợ hệ thống tự động quản lý sinh viên và khách trao đổi để đảm bảo rằng họ đang cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Phí SEVIS là phụ phí dành cho tất cả sinh viên xin visa du học Mỹ diện F, J1 và M.

Sinh viên hoặc học sinh trao đổi văn hóa được cấp đơn I-20 hoặc DS-2019 phải có trách nhiệm đóng lệ phí này trước khi nộp đơn xin visa.

Phí SEVIS được dùng để làm gì?

 • Thuê và đào tạo nhân viên SEVP
 • Hỗ trợ phát triển và triển khai hệ thống SEVIS
 • Thuê nhân viên và văn phòng SEVP
 • Giám sát các trường, sinh viên và học sinh trao đổi văn hóa

Trường hợp nào phải đóng phí SEVIS I-901?

Lần đầu nộp đơn xin visa F-1, F-3, M-1, M-3

Sinh viên lần đầu nộp đơn xin visa F-1, M-1, M-3, PHẢI đóng phí SEVIS I-901.

Nộp lại đơn xin visa F-1, F-3, M-1, M-3 sau khi bị từ chối visa

 • Nếu chưa đóng SEVIS I-901 trước đó, PHẢI đóng phí SEVIS I-901.
 • Nếu đã đóng SEVIS I-901 trước đó thì khi nộp đơn lại trong vòng 12 tháng, KHÔNG đóng phí SEVIS.

Sinh viên đang học (F-1, F-3, M-1, M-3) ở Mỹ đã đóng phí I-901 trước đó

 • Nếu là sinh viên đang học, giữ trình trạng sinh viên và chưa kết thúc khóa học sử dụng cùng số SEVIS ID, KHÔNG đóng phí SEVIS.
 • Nếu là sinh viên đang học, giữ trình trạng sinh viên và chuyển trường hoặc thay đổi bậc học sử dụng cùng SEVIS ID, KHÔNG đóng phí SEVIS.
 • Nếu là sinh viên F-1 chuyển sang F-3, KHÔNG đóng phí SEVIS.
 • Nếu là sinh viên F-3 chuyển sang F-1, KHÔNG đóng phí SEVIS.
 • Nếu là sinh viên F-1 hoặc F-3 chuyển sang M-1, M-3 hoặc J-1, PHẢI đóng phí SEVIS.
 • Nếu là sinh viên M-1 chuyên sang M-3, KHÔNG đóng phí SEVIS.
 • Nếu là sinh viên M-3 chuyển sang M-1, PHẢI đóng phí SEVIS.
 • Nếu là sinh viên M-1 hoặc M-3 chuyển sang J-1, KHÔNG đóng phí SEVIS trước khi chuyển diện.
 • Nếu là sinh viên đang out of status ít hơn 5 tháng, KHÔNG đóng phí SEVIS.
 • Nếu là sinh viên đang out of status nhiều hơn 5 tháng, PHẢI đóng phí SEVIS.

Sinh viên đang học (F-1, F-3, M-1, M-3) ở ngoài nước Mỹ đã đóng phí I-901 trước đó

 • Nếu là sinh viên học tiếp, sử dụng cùng SEVIS ID, đã ở ngoài Mỹ ít hơn 5 tháng và giữ trình trạng sinh viên trước khi rời Mỹ, KHÔNG đóng phí SEVIS.
 • Nếu là sinh viên học tiếp, sử dụng cùng SEVIS ID, ở ngoài nước Mỹ nhiều hơn 5 tháng, giữ trình trạng sinh viên trước khi rời Mỹ và có tham gia chương trình học nước ngoài được công nhận, KHÔNG đóng phí SEVIS.
 • Nếu sinh viên ở ngoài nước Mỹ nhiều hơn 5 tháng, không tham gia chương trình học nước ngoài được công nhận, không được xem là sinh viên đang học. Cần xin I-20 mới, cần PHẢI đóng phí SEVIS.
 • Nếu sinh viên không duy trì trình trạng visa hoặc đã hoàn tất chương trình học trước, bạn không còn được xem là sinh viên học tiếp. Bạn cần I-20 mới và cần PHẢI đóng phí SEVIS.

Lần đầu nộp đơn xin visa J-1

Học sinh, sinh viên tham gia chương trình trao đổi văn hóa visa J-1 lần đầu, PHẢI đóng phí SEVIS.

Nộp lại đơn xin visa J-1 sau khi bị từ chối

 • Nếu chưa đóng phí, PHẢI đóng phí SEVIS trước khi đi phỏng vấn trừ những trường hợp đi theo chương trình được chính phủ Mỹ tài trợ như visa G-1, G-2, G-3.
 • Nếu đã đóng phí trước đó thì khi nộp đơn lại trong vòng 12 tháng kể từ đóng lần trước, KHÔNG đóng phí SEVIS.

Phí SEVIS bao nhiêu?

 • Học sinh, sinh viên xin visa F-1, M-1, M-3: US$350
 • Vợ và con phụ thuộc visa F-2, M-2, J-2 của những trường hợp trên: US$0.
 • Học sinh, sinh viên xin visa J-1 trao đổi văn hóa: US$220. Nếu tham gia chương trình được chính phủ Mỹ tài trợ G-1, G-2, G-3: $0; nếu tham gia summer work, au pair, camp counselor: $35
Ai phải đóng lệ phí SEVIS? 1
Đóng phí SEVIS I-901

Đóng phí SEVIS ở đâu?

Truy cập địa chỉ sau: https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html

Các thông tin cần để khai báo trước khi đóng phí:

 • SEVIS ID: Số SEVIS
 • Last name: Họ
 • Given Name: Tên
 • Date of Birth: Ngày tháng năm sinh

Số SEVIS ID có trên I-20 hoặc DS-2019.

Đóng phí SEVIS bằng gì?

Các loại thẻ có tính năng thanh toán quốc tế như Visa card, Master card,… do ngân hàng Việt Nam hoặc ngân hàng quốc tế phát hành.

  Quý vị Phụ Huynh - Học Sinh cần tư vấn du học? Điền thông tin bên dưới, yêu cầu của Quý vị sẽ được chúng tôi xem xét và trả lời sớm nhất có thể.

  Zalo Ngân Hà Xanh

  Tư vấn ngay? Gọi hotline Mr. Sinh

  +84901885308

  08h00 - 22h00 hằng ngày

  Zalo Green Visa

  Similar Posts

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.