Hội thảo du học Canada – Trường Trung học UIS

Hội thảo du học Canada – Trường Trung học UIS

Ngày càng nhiều phụ huynh Việt Nam cho con ra nước ngoài du học bậc phổ thông. Một trong số các quốc gia tuyển sinh chương trình phổ thông, phụ huynh thường chọn Canada, bởi vì: Chi phí đầu tư cho con (tiền học phí và sinh hoạt phí) hợp lý mà chất lượng giáo…

Học bổng Chính phủ Trung học New Zealand 2019

Học bổng Chính phủ Trung học New Zealand 2019

Tổng hợp Học bổng Chính phủ New Zealand cho 36 trường Trung học công lập tại nhiều thành phố năm 2019.  Đây là lần đầu Chính phủ New Zealand cấp Học bổng Chính phủ cho bậc trung học phổ thông. Giá trị học bổng từ 30% – 50% đầy hấp dẫn và hứa hẹn hỗ…